Pravidla soutěže
„IRSKÝ SETR ROKU”
 

 

 

 

Do konečného pořadí se započítává osm nejlepších výsledků psa/ feny na výstavách konaných
v České republice v příslušném roce, na kterých se uděluje titul Klubový vítěz/Národní vítěz/CACIB.

Body jak uvedeno níže se započítávají pouze v případě ocenění psa/feny známkou VÝBORNÝ:

 

·         Třída, ve které je zastoupen 1 pes:                          1 bod

·         Třída, ve které je zastoupeno 2-5 psů:                    2 body

·         Třída, ve které je zastoupeno 6-10 psů:                   3 body        A

·         Třída, ve které je zastoupeno 11 a více psů:             4 body

·         Za první místo ve třídě se připočítávají:                +4 body

·         Za druhé místo ve třídě se připočítávají:                +3 body

·         Za třetí místo ve třídě se připočítávají:                 +2 body       B

·         Za čtvrté místo ve třídě se připočítává:                 +1 bod

·         Za získání titulu KV/NV/CACIB se připočítávají:   +3 body

·         Za získání titulu res.CACIB se připočítávají:          +2 body       C

·        Za získání titulu BOB se připočítávají:                   +3 body       D

 

Vysvětlivky: Součet bodů psa/ feny předvedené na jedné výstavě se rovná součtu A+B+C+D